Chính sách bảo mật

Việc bảo mật thông tin khách hàng rất quan trọng đối với CSG, góp phần tạo nên uy tín dành cho CSG. Bên cạnh đó chúng tôi áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo quy định của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin của Khách hàng.

CSG cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của Khách hàng, không để lộ các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản của Quý khách cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trừ các trường hợp sau:

  • Cung cấp thông tin Khách hàng khi thông báo và nhận được sự đồng ý từ phía Khách hàng.
  • Cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho cơ quan Nhà nước, tòa án hay cơ quan pháp luật có thẩm quyền và chỉ cung cấp thông tin Khách hàng trong phạm vi cho phép.
  • Chuyên thông tin cá nhân của Quý khách hàng đến các đại lý thuộc quyền quản lý của CSG và trong phạm vi cho phép của pháp luật.

Sử dụng thông tin cá nhân

  • CSG sẽ chỉ dử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc các mục đích khác nhưng phải được sự cho phép của Khách hàng, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. CSG cam kết không chia sẽ hay cung cấp thông tin của Khách hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân hay công ty nào khác nếu không được sự đồng ý từ phía Khách hàng.

Phương thức bảo vệ

  • CSG sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với thông tin cá nhân của Khách hàng, bao gồm các thông tin chuyển đến các đại lý đang thực hiện nhiệm vụ thay chúng tôi. Khi chia sẽ thông tin cá nhân với các bên cung cấp dịch vụ, họ phải có trách nhiệm bảo vệ thông tin theo chính sách bảo mật của CSG

Cam kết bảo mật

  • CSG và các thành viên đại lý thuộc quyền quản lý của CSG phải tuân thủ các biện pháp kỹ thuật và cơ chế nội bộ để bảo mật tuyệt đối thông tin dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng, CSG thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
  • Chúng tôi cam kết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Khi khách hàng không sử dụng dịch vụ này nữa, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên. Cam kết không để lộ thông tin của Khách hàng ra bên ngoài